Kortterminal

Winassist Verkstad & Kassa har nu möjlighet att integrera med Yomani kortterminal.
• Beloppet skickas från programmet till terminalen. Du behöver inte skriva in beloppet manuellt.
• Ingen risk för felslagningar
• Inget extra kvitto. Betalningsreferensen skrivs ut på kvittot du får från Winassist.
• Snabbare hantering. Släng häftapparaten!
Terminalen måste beställas via Winassist System. Kontakta oss för priser.