Manualer

Inställningar för nya P27 filen (Pain001)

Viktigt!

Förutsättningarna för denna funktion är att du varit i kontakt med din bank. Läs informationen om bankernas olika förfaranden längre ned innan du går vidare!

Bankerna kommer fasa ut den sk LB filen mot den nya filformat standarden ISO20022 XML för leverantörsbetalningar som heter Pain001 och Camt054D samt bankgiro filer och kundinbetalningar Camt054C. Den gamla betalinfrastrukturen med bankgiro kommer stängas ned i slutet av år 2023. Innan dess måste alla banker ha gått över till det nya formatet. Varje bank har sin tidsplan för när det gamla formatet fasas ut. Ersättning av Bankgirots Autogirotjänst har ännu inte beslutats av P27 och vi kan därför inte informera om denna övergång. 

Vill du läsa mer om nya filformatet så klicka här Svenska Bankförendingen

Som en konsekvens av bytet till ISO 20022 och enligt Nordic Payment Councils NPC:s regelverk förändras hanteringen av kreditnotor. Ett betalningsuppdrag behöver i fortsättningen ha ett positivt belopp. Det innebär att enstaka kreditnotor inte kan skickas in i banksystemet. Detta är ett beslut av ovan nämnda företag och ej av oss på Winassist.

Rekommendationerna är att du gör skiftet mellan filerna under en period där du inte har så många leverantörsbetalningar inlagda då både banken och systemet bara kommer kunna hantera ena sortens filformat för inläsning av leverantörsbetalningar samt återrapportering.

Om du inte har nedan inställningar så innebär det att du behöver uppdateras. Kontakta support@winassist.se

Inställningar i Ekonomisystemet

  1. Gå till Inställningar (kugghjulet) → Klicka på fliken Företag
  2. Se till att ditt BG eller PG är ifyllt (OBS! Tänk på att inte ha BG och PG uppsatt till 2 olika banker)          **Läs mer om Danske Bank inställningar under Är du Danske Bank kund? 
  3. Gå till fliken ParametrarLeverantörsreskontra
  4. I rutan Betalning med Bank fil ange Kund nr hos Bank (Lämnar du ruta tom kommer org.nr med i filen)  **Läs mer om Nordea inställningar under Är du Nordea kund?
  5. Välj in din bank under scroll listan Min bank för Pain001 och bocka i Använd Pain001
  6. Vill du skicka samlade betalningar i fil (Summerat per datum) så bocka i Samlad betalning 
  7. Klicka på Spara

Behöver du av någon anledning gå tillbaka till gamla LB formatet så bockar du ur Använd Pain001. Rekommenderat att du tar en skärmdump på de gamla inställningarna innan du gör de nya för Pain001 för att snabbare kunna återgå.

 

Om du inte sett till att utföra enligt din banks krav/avtal nedan så kommer inte Pain001 fungera när du gjort inställningarna enl ovan manual i Winassist Ekonomi, vi kommer inte kunna supporta i ev ärenden som har med banken att göra så se till att kontakta din bank innan inställningarna utförs. Bankerna bör ha informerat er kunder om vad som behöver göras inför filbytet, i de flesta fall ersätts inte bara LB filen utan ni måste på något sätt upprätta eller uppdatera ett avtal er sinsemellan.  

Är du SEB kund?  

Du behöver kontakta din bank för att skapa ett nytt avtal för att kunna skicka via Pain001. Har du rätten att teckna avtal så kan detta göras på deras hemsida under Business Arena – Produkter och beställ ”Betalningar och rapporter i ISO-format”. Viktigt! Beställ även tillvalet ”Kontohändelser via fil” Camt054 (för att kunna återrapportera filer in i Winassist). Om det uppstår problem/frågor vid försök till aktivering via nätet så behöver du kontakta din bank. 

Läs mer  SEB Betalfiler

Är du Nordea kund?  

Du behöver kontakta din bank och se till att du har ett avtal med dem som hanterar Pain001 för betalningar samt återrapportering (Tala med din bank om Corporate Access eller Corporate Netbank som stödjer XML idag). Se till så att du har angett ett PG nr under Företagsinställningar i Winassist Ekonomi.

Nordeas Internetbank Business kommer att ha stöd för att ladda ner återrapportering i XML först till hösten 2022. Notera att för betalningar gjorda i Nordea Business så kan vi endast återredovisa utförda betalningar i filformatet DA1 via Girolink, filkommunikationsprogrammet, oavsett om XML eller PO3 har använts. 

** Har du Corporate Access avtal måste du ange Signer ID och Nordea CCM Avtalsnummer under inställningar för att filen skall gå igenom. (Gäller endast Access ej Netbank) 

OBS! Om du använder dig utav Girolink för inrapportering/återrapportering så ska du EJ slå på de nya inställningarna då denna tjänst inte kan hantera Pain001 filerna. Du kan inte heller bara återrapportera från GiroLink utan måste sköta både betalningar samt återrapportering endera via Pain001 eller Girolink. Tjänsten GiroLink kommer utgå inom något år.

Är du SHB kund? 

Du behöver inte upprätta ett nytt avtal med din bank men du behöver kontakta och meddela att du vill gå över till det nya filformatet så att de ställer om på sin sida. (OBS! Måste vara ett Affärskonto och ej checkkonto). Du behöver endast upprätta ett nytt avtal om du har BGMax. 

Är du Danske Bank kund?

Du behöver inte upprätta ett nytt avtal med din bank men du behöver kontakta och meddela att du vill gå över till det nya filformatet så att de ställer om på sin sida. OBS! Om du vill ha ett BG istället för betalkonto som står som gäldenärskonto/avs konto så måste du nämna det till din bank för annars går inte filen igenom. 

** Rekommenderat att du fyller i Betalkonto under Företagsinställningar och tar bort ev BG.

När sedan fil skapas uppmärksamma att du väljer den nya filen och bocka i Välj Endast BG/PG. Dom nya ISO/XML filerna tar lite längre tid att skicka in än dom gamla filformaten. Testa att klicka på Sök knappen efter en stund, så kan ni se totalsumman på filen innan ni godkänner den. 

Är du Swedbank kund?

Du behöver kontakta ditt bankkontor, Swedbank eller Sparbank för att teckna avtal om det nya filformatet samt de betaltjänster som är aktuella för ISO20022. 

OBS! Viktig att du tömmer och bokfört klart allt under fliken “Hos Bank i Winassist innan du påbörjar skicka nya filer i XML formatet. 

Läs mer Swedbank Betalfiler

Är du DNB kund? 

Du behöver kontakta din bank och meddela att du vill gå över till det nya filformatet så att de ställer om på sin sida. För en smidig övergång till P27 hjälper de er att succesivt ansluta till de nya tjänsterna i DNB. Anslutningen görs löpande i samråd mellan er och er bank. För detaljfrågor eller frågor om det nya formatet maila till:
p27@dnb.se 

Är du Länsförsäkringar Bank kund? 

Denna bank har tagit beslut om att inte gå över till Pain001 och det nya XML formatet för tillfället. Kontakta din bank för mer information. 

Har du även återrapportering såsom BGMax (Camt054C) så måste du som kund kontakta din bank för ett nytt avtal innan denna funktion kan användas.  
Tänk även på som kund att är du i ett skifte mellan banker eller har 2st banker idag så innebär det att om du ska kunna hantera filer från 2 olika så behöver du korrigera inställningarna ovan beroende på vilken bank du skall skicka eller ta emot filer till/från vid varje tillfälle. Rekommendationen är att ni endast kör inställningarna på en av bankerna och rapporterar manuellt på den andra. 

 

Förfarandet att skapa en Pain001 är samma som tidigare, enda skillnaden är att du kommer behöva ange vilket filformat du vill läsa in på din bank då båda kommer finnas tillgängliga ett tag framöver. 

Se film Bokför dina Leverantörsutbetalningar via LB-Återrapporteringsfil 

Läs mer Skicka en leverantörskredit med fil

 

Tillbaka
Tillbaka till manualer