Tracer

Finns det verkligen något positivt med ett tandläkarbesök? Ja skulle vi säga – dagen innan kommer det ett SMS som påminner om den bokade tiden. Den möjligheten finns självklart även i ditt verkstadsprogram, om du använder Winassist vill säga. De flesta som jobbar på en verkstad har någon gång upplevd att kunderna glömmer bort sitt verkstadsbesök, och man får luckor i sin planering och minskade inkomster. Åter igen har Winassist lösningen, och det bästa av allt – den har en himla massa flera funktioner, allt för att öka din omsättning

Automatisk bokningspåminnelse

När ett arbete bokas i bokningssystemet, skickas automatiskt ett sms eller mail till kunden 24 timmar innan bokad tid på verkstaden.

tracer1

Automatiserad nöjdkunduppföljning

Tracer skickar automatiskt uppföljnings sms till kunden efter utförd reparation/service. Svaren som kunderna skickar till verkstaden sammanställs och visas i Winassist. Ni kan ringa de kunder som vill bli kontaktade angående reparationen och reda ett ev. missnöje.
Du får med denna funktion ett enkelt och kostnadseffektivt verktyg som kan hjälpa till att förbättra er, och säkerställa att ni har nöjda och återkommande kunder.

tracer2

 

Automatiserad servicepåminnelse

Servicepåminnelse funktionen skickar automatiska påminnelser via sms när det är dags för nästa service. Du kan enkelt skapa olika påminnelser som förbesiktning, service eller hjulskiftning. Din fantasi är den enda begränsningen. Funktionen kan senarelägga sms obegränsat i framtiden.
Schemaläggning av sms
Du kan enkelt skapa ett urval kunder med olika urvalsmetoder och tidsbestämma när ett sms skall skickas. Varför inte skicka god jul och gott nytt är till dina bästa kunder klockan 15:00 den 24:e december?
Funktion som kontrollerar att alla arbetsordrar faktureras
Tracer innehåller en funktion som kontrollerar att arbetsordrar som har status ”Klar” inte glöms att debiteras.

Riktad reklam till kunden

Ett bra sätt att få ut reklam är via Tracer. Du kan själv enkelt skapa dina egna reklamerbjudanden till kunden, baserat på t.ex. vilket bilmärke hen har.
Winassist Tracer är ett utmärkt verktyg för detta.