Tidsstämpling

Winassist Tidsstämpling har många syften

  • Närvaroregistrering - Stämpla in på morgonen och stämpla ut vid dagens slut. Ger underlag för lönerapport.
  • Mäta använd tid. Genom att stämpla in och ut på arbetsordern mäter man den använda tiden. Via enkel rapport kan denna jämföras med den debiterade tiden för att mäta effektivitet.
  • Annat arbete. Varför debiterar vi bara 25 timmar per vecka när vi jobbar 40 timmar? Genom att stämpla på Annat arbete fångar vi upp tid där teknikern inte arbetar med arbetsorder. Städning, möten, hämtar delar etc.
  • Inaktiv tid. Alla strävar efter att hålla nere den inaktiva tiden. Man är närvarande men är inte instämplad på vara sig arbetsorder eller annat arbete.
  • Via enkel rapport får du fram listor på värden under valfri period. Sammantaget ger detta ett underlag för mer konstruktiva utvecklingssamtal.

 

Veckoplaneringen är integrerad med följande moduler:

Personalliggaren - Endast en stämpling för båda funktionerna.

Mekanikerappen - Teknikern stämplar direkt i appen.

 

Kontakta sales@winassist.se så berättar vi mer!