Personalliggare

 

Vi gör det lättare att följa lagen!

Den som driver Fordonsverkstad har krav på sig att föra Personalliggare. Vid en kontroll ska ni kunna skriva ut en lista på personer som finns i lokalen. På varje person ska finnas namn och personnummer samt klockslag för ankomst. Listan ska även innehålla företagets organisationsnummer.

Detta löser du via Winassist digitala Personalliggare. Varje dag kan den anställde eller verkstadsansvarig registrera ankomst och hemgång i Winassist. Informationen kan enkelt skrivas ut vid en kontroll från Skattemyndigheten. Varje rättning som göra p.g.a. av misstag visas på det sätt som myndigheten föreskrivit.

 

Veckoplaneringen är integrerad med följande moduler:

Tidstämpling - Används modulen Tidstämpling sker registrering i Personalliggaren automatiskt vid in – och utstämpling av närvaro.

Teknikerappen - Stämpla in i personalliggaren direkt i mobilen.

Kontakta sales@winassist.se så berättar vi mer!