Mekanikerrapport

Marknadens enda digitala mekanikerrapport – ett verktyg för att skapa kvalité mot slutkunden och generalagenten samt ge verkstäderna en gemensam standard för en framtid fri från eventuella revisionskostnader. Finns nu även tillgänglig i teknikerappen!

 

Kvalité mot slutkund

De flesta biltillverkare kräver idag att en mekanikerrapport upprättas först i samband med att garanti- och reklamationsarbete utförs, men rekommendationerna är att använda den digitala rapporten för alla typer av kund och reklamationsarbeten. Det säkerställer kommunikationen mellan kund, kundmottagare och tekniker. Genom att följa den rekommenderade arbetsprocessen för den digitala mekanikerrapporten kommer kvalitén att höjas och säkerställas på alla arbeten som utförs i verksamheten.

Kontakta sales@winassist.se så berättar vi mer.