Kassa

Vad är Winassist Kassa?

Winassist Kassa är ett kassaregister för PC med basfunktioner för att sälja varor och tjänster till anonyma kunder. Programmet uppfyller de krav som lagen ställer, dvs. att kassaregistret är tillverkardeklarerat samt kan anslutas till en certifierad kontrollenhet.

Programmet har utvecklats utifrån Skatteverkets nya regler för kontanthantering som träder i kraft den 1 januari 2010. Winassist Kassa finns med på skatteverkets lista över godkända kassaregister.

CleanCash® Typ A, Certifierad Kontrollenhet

CleanCash® är en certifierad kontrollenhet som är avsedd att kopplas till en kassamjukvara som uppfyller kraven i skatteverkets föreskrifter för certifierade kassaregister. Kontrollenheten CleanCash® typ A och programmet Winassist kassa utgör ett certifierat kassaregister. Kontrollenheten levereras med 36 månaders utbytesgaranti.

kontrollenhet