Manualer

Aktivera och skapa lagerplatser i däckförvaringen

Genom att använda ett register på lagerplatser kan du tilldela platser till dina däckförvaringar och även få en överblick över vilka lediga platser som finns tillgängliga. En lagerplats kan endast ha en kopplad förvaring.

Här beskrivs hur du lägger till en lagerplats i däckförvaringen.

  1. Gå till Kunder/Fordon → Däckförvaring.
  2. Klicka på Inställningar → Lagerplatser → Ny.
  3. Lägg in lagerplats.
  4. Klicka på Spara.

Fortsätt att lägga in fler platser genom att välja Ny.

  1. Markera inställningen Använd lagerplatser och ev Tvingande Lagerplatser.

Inställningen måste vara aktiverad för att du ska kunna välja inlagda lagerplatser genom att trycka på F4 i lagerplatsfältet på en däckförvaring, anger du även tvingande så kommer du inte kunna spara förvaringen utan en lagerplats. Har du ingen bock i så finns inte sökfunktionen F4 utan du kan spara ned förvaringen utan att ange en lagerplats och/eller ange en egenvald plats manuellt.

  1. Klicka på Spara.

Vid behov finns möjlighet att exportera listan på lagerplatser, anmärkning samt aktuellt Regnr till Excel via knappen Exportera till Excel.

 

Om lagerplats är aktiverad i inställningar så är detta fält obligatoriskt. Då skriver eller söker du in lagerplatsen. Vid felaktigt angiven lagerplats så meddelas att du behöver söka in ny plats.
Om lagerplatser inte är aktiverad via inställningar så är fältet för lagerplats i en förvaring valfri att använda och ingen kontroll på innehållet görs.
Tillbaka
Tillbaka till manualer