Version 12.0.34.0

Möjlighet att dölja artikelnummer på bokningsbekräftelse

Möjlighet att lägga till referens på avtal

Skriva mer text i loggboken

Möjlighet att dölja timdebitering på bokningsbekräftelse

Enklare flyttning av bokningar till annan grupp i veckoplaneringen

Nu visas Swishnummer på fakturautskrifter

Funktion för att skriva noteringar på arbetsorder

Förbättringar och buggfixar

Tillbaka
Tillbaka till versioner