Version 12.0.18.0

Skicka en arbetsorder som PDF

Bokningsdatum skickas med vid beställning till MECA

Information om förändringar visas om en aktiv arbetsorder ändras av annan användare manual ska komma

Koppling till SSM 2 med Nissan

SAP/VAG beställningsnummer visas i beställningsfliken

Förbättringar e-post funktioner i kundreskontra

Tillbaka
Tillbaka till versioner