Version 12.0.22.0

Text tillägg på fakturamall ang leasingobjekt

Modellkod ökat antal tecken till 18

Användarvänligare funktion för att uppdatera kund

Tillbaka
Tillbaka till versioner