Version 12.0.17.0

Koppling till Nissan Microcat LIVE V6, import av reservdelsvarukorg

Koppling till Nissan beställningsportal SAP, GASS

Samt buggfix och rättningar

Tillbaka
Tillbaka till versioner