Version 12.0.23.0

Kolumn för kategori tillagd i Kundreskontra rapport

Inställning för att leverantörsfaktura ska gå direkt till fliken Hos bank eller För bokföring

Infoga PDF i verifikat

Tillbaka
Tillbaka till versioner