Version 12.0.22.0

Refresh/Omladdnings knapp när flera användare arbetar på samma arbetsorder

SSM2 - Kontrollerar dubletter

Winassist supportsida är till för att enkelt få tillgång till information om systemen genom att använda sökfrågor eller navigera i trädstrukturen. Du kan öppna sökmotorn genom att gå till "Hjälp" i Arkivmenyn.

Avdelning syns på utskrift av arbetsorder

Val för Km eller Drifttid i mätarställningsboxen

Användarvänligare funktion för att uppdatera kund

Tillbaka
Tillbaka till versioner