Version 12.0.19.0

Starta flera Fordonsklienter samtidigt på samma dator (Om du har fler företag)

Byt färg i flikmenyn

Inkludera kundens VAT nr på försäljningsfaktura vid export

Anpassad inköpsfaktura för leasing fordon

Tillbaka
Tillbaka till versioner