Version 12.0.30.0

Ekonomiska journaler sparas som PDF för automatisk inläsning i Winassist Ekonomi

Mindre rättningar och buggfixar

Tillbaka
Tillbaka till versioner