Version 12.1.6.0

Begränsad åtkomst för instämpling närvaro genom TeknikerApp

Ägaruppgifter kommer med på samtliga PDF utskrifter

Förbättringar och buggfixar

Tillbaka
Tillbaka till versioner