Version 12.0.28.0

Referensnummer på avtalsfaktura samt skapa e-faktura

VAG anpassningar

Utökad sökfiltrering av rapporten "Mest sålda reservdelar"

Möjlighet att se täckningsbidrag för flera rader på arbetsorder

Prestandaförbättringar

Buggfix och rättningar

Tillbaka
Tillbaka till versioner