Version 12.0.21.0

Nya Däckförvaringen

Automatisk genererad hänvisningstext på kreditnotor

Välja in internkundnummer i serviceavtalsmodulen från informationsboxen

Suzuki - Hantering av kampanjer

Nya rabattmallar i kundrabatter

SWISH - Integrerat installationsprogram för certifikat

Funktion för delkreditering med integrerade kortterminalen

Teknikerappen kompatibel med IOS och Android

Tillbaka
Tillbaka till versioner