Version 12.0.20.0

Angiven mätarställning på vagnkortet anges på inköp och försäljning

Kundsamtycke vid försäljning av BMW

Varning uppkommer vid försäljning eller kreditering av affär om månad är stängd

Fältet fabrikat utökat till 31 tecken

Tillbaka
Tillbaka till versioner