Winassist Tidverk dator 2

Winassist Verkstad – Nyheter i Tidverk

Baserat på önskemål som inkommit från er - värdefulla kunder - har vi nu skapat nya funktioner samt förbättring i modulerna Tidverk och Däckförvaring.

  • Du kan välja bort kostnaden för förbrukningsmaterial i Tidverk
  • Du kan separera tid och kostnad och denna praxis leder även till en mer rättvisande upparbetning och statistik
  • Lägg in Tidverk utan förbrukningsmaterial i debiteringsmallarna för Däckförvaringen
  • Du kan högerklicka på ikonen ”D” på arbetsorder för att öppna däckförvaringen.

Se bilder och beskrivning på funktionerna nedan. 

För att funktionerna ska aktiveras krävs att du har version 12.1.72.0 i Winassist Verkstad.

Winassist Tidverk 1
Winassist Tidverk 2

Obs! Viktigt att välja rätt timdebiteringskategori (systemet föreslår Standardvärdet).

Winassist Tidverk 3

Här anges det du väljer i antal som tid till veckoplaneringen.

Winassist Tidverk 4

Så här ser de olika varianterna ut på arbetsordern:

Winassist Tidverk 5

På samtliga tidverksval för arbete finns nu möjlighet att välja bort förbrukningsmateriel.

Winassist Tidverk 6

En funktion som alltid funnits men som vi vill påminna om är möjligheten att välja vilken radtyp en tidverkskod ska styras mot, det minimerar att man debiterar på fel konton.

Winassist Tidverk 7

Oavsett vilket konto man väljer på arbetsordern... 

Winassist Tidverk 8

Så ändrar systemet till det konto som tidverkskoden är uppsatt mot. 

Winassist Tidverk 9

Däckhotell

Om du använder dig av lagerplats i Däckförvaringen så går det att få detta på AO per automatik genom att en skapa textrad enligt nedan.

Winassist Tidverk 10

Nu går det att använda tidverkskoder för debiteringsmall, vilket möjliggör att välja bort förbrukningsmateriel samt att som förr även styra till vilket konto det ska märkas.

Winassist Tidverk 11

Har du några frågor eller är du intresserad av att veta mer? Hör av dig via sales@winassist.se eller fyll i formuläret nedan. 

    Läs mer