Winassist Verkstad - Ett kundkort flera bilar

Winassist Verkstad – Ett kundnummer flera fordon

Har du kunder som äger fler än ett fordon? Då känner du säkert till att du har fått koppla ihop kunden manuellt mot fordonet.

I Winassist Verkstad version 12.1.54.0 och framåt är detta ett minne blott! Nu letar systemet automatisk efter en befintlig kund som motsvarar ägarinformationen från importen. Finns en träff så kopplas ägaren ihop med bilen direkt. I nästa steg kan du välja om du vill behålla samma kontaktuppgifter eller justera något för just detta fordon.

Har du frågor? Kontakta gärna supporten via tel; 08- 7541040 eller support@winassist.se