Winassist Mekanikerrapport

Winassist Verkstad – Digital Mekanikerrapport

Förbättra arbetsflödet med vår digitala Mekanikerrapport. 

Undvik handskrivna notiser som är svåra att tyda eller papper som helt enkelt försvinner! För att fullända arbetsflödet erbjuder vi marknadens enda digitala Mekanikerrapport och med denna får du hjälp att säkerställa att garanti- och reklamationsarbete utförs enligt de krav biltillverkaren ställer. Genom att följa den rekommenderade arbetsprocessen för den digitala mekanikerrapporten kommer kvalitén att höjas och säkerställas på alla arbeten som utförs i verksamheten.

Resultatet för dig blir en säker kommunikationen mellan kund, kundmottagare och tekniker.

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig via sales@winassist.se eller fyll i formuläret nedan.

 

    Läs mer