CABAS Winassist

Winassist Verkstad – Cabas

Har du en skadeverkstad? Visste du att Winassist kan integrera med skadekalkylprogrammet Cabas? Integrationen ger dig möjlighet att utbyta information mellan systemen och finns i två alternativa arbetssätt:

Enkelriktad kommunikation

Via Winassist kan ni begära att en befintlig kalkyl hämtas från Cabas och läses in på en arbetsorder för vidare fakturering i Winassist.

Dubbelriktad kommunikation

Är en mer avancerad funktion där information kan uppdateras mellan systemen. Cabas får aktuella reservdelspriser från Winassist och information kan överföras från Winassist till Cabas och tvärt om. Funktionen är mest lämpad för de verkstäder som är auktoriserade mot något bilmärke och behöver uppdatera befintligt reservdelslager.

Välj in reservdelar i Cabas.

Cabas Winassist

Reservdelarna du valt in i Cabas landar sedan i en arbetsorder i Winassist Verkstad.

Cabas Winassist

Är du intresserad av att veta mer? Hör av dig via sales@winassist.se eller fyll i formuläret nedan. 

    Läs mer