Winassist Fordon

Winassist Fordon – Underlätta avstämningen i kundreskontra

Nu underlättar vi det manuella arbetet vid differenser i kundreskontran i Winassist Fordon! För dig med stora register kan detta letande ibland ta dagar, men den tiden sparar du nu med den här funktionen.

Genom att gå in på "Ekonomi" och "Kundreskontraavstämning", ange önskad tidsintervall och skapa sedan en avstämning. I underlaget finner du följande information: 

  • Faktura nr = Faktura nr eller vid manuell förändring det man skrivit på informationsraden  
  • VK = Summan på fakturan i Fordon 
  • KR = Diff Kundreskontran  
  • HB = Diff Huvudboken

Manualen finner du här. Snabbt, smidigt och tidseffektivt!

Har du frågor? Kontakta gärna supporten via tel; 08- 7541040 eller support@winassist.se