Första DMS – leverantör att erbjuda digital Mekanikerrapport

Som första DMS-leverantör har vi skapat en digital mekanikerrapport med mervärde för alla, och som kontrollanterna hos biltillverkarna själva litar på!

Kan man skydda sig från böter?

Mekanikerrapporten är till för att säkerställa att garantiarbeten utförs enligt de krav biltillverkaren ställer på verkstäderna. Många verkstäder har i dagsläget en förtryckt mall på baksidan av den utskrivna arbetsordern som kunden har signerat. I mallen skriver teknikern utförligt hur reparationen har utförts. Mallen ska säkerställa att garantireparationen utförs enligt föreskrivna regler och klarar revision av biltillverkaren. Det är viktigt att rapporten är rätt ifylld, med rätt formuleringar och en läsbar handstil samt att den arkiveras rätt. Ett stort antal verkstäder drabbas av betydande böter på grund av att rapporterna är slarvigt eller felaktigt ifyllda. Med vår digitala rapport tar vi bort riskfaktorerna och skapar en gemensam reparationsprocess. Det som blir kvar är användarens ansvar att fylla rapporten med rätt information.

Mekanikerrapport process

Kvalité mot slutkund

De flesta biltillverkare kräver idag att en mekanikerrapport upprättas först i samband med att garanti- och reklamationsarbete utförs, men rekommendationerna är att använda den digitala rapporten för alla typer av kund- och reklamationsarbeten. Det säkerställer kommunikationen mellan kund, kundmottagare och tekniker. Genom att följa den rekommenderade arbetsprocessen för den digitala mekanikerrapporten kommer kvalitén att höjas och säkerställas på alla arbeten som utförs i verksamheten. Eftermarknadsavdelningar skulle följa samma standard och alla vet då vilka regler som gäller. Vår rapport ser till att verkstäder ger kunden högsta kvalité varje gång. Skulle en kund återkomma med klagomål finns en god historik dokumenterad för alla parter att ta del av för att förekomma missnöje.

Rapporten rekommenderas och är godkänd vid garanti- och reklamationsarbeten för Mitsubishi, Hyundai, Nissan samt Citroën. Om ni vill använda funktionen på andra bilmärken bör respektive serviceinspektör kontaktas för godkännande.

Comments are closed.