Cabas – enkelriktad eller dubbelriktad kommunikation?

Den befintliga integrationen mellan Winassist och skadekalkylprogrammet Cabas kommer att sluta fungera fr o m. 1 maj 2017. Consulting kommer inte att fortsätta stödja den befintliga lösningen. För att ni ska kunna fortsätta att arbeta integrerat mellan Winassist och Cabas kommer ni att behöva en uppdatering av Winassist Verkstad med stöd för den nya tekniken. Integrationen kommer att ersättas med en modern lösning, som ger förbättrade möjligheter att utbyta information mellan systemen.

Det kommer erbjudas två alternativa arbetssätt:

Enkelriktad kommunikation

Fungerar snarlikt som idag, från Winassist kan ni begära att en befintlig kalkyl hämtas från Cabas och läses in på en arbetsorder för vidare fakturering i Winassist.

Dubbelriktad kommunikation

Är en mer avancerad funktion där information kan uppdateras mellan systemen. Cabas får aktuella reservdelspriser från Winassist och information kan överföras från Winassist till Cabas och tvärt om. Funktionen är mest lämpad för de verkstäder som är auktoriserade mot något bilmärke och behöver uppdatera befintligt reservdelslager.

Vi kontaktar alla våra kunder löpande för att reda ut vilken typ av kommunikationslösning som passar er bäst! Har ni inte hört från oss än så är ni välkomna att maila oss på support@winassist.se och meddela oss att ni vill veta mer!