Winassist Volkswagen eparts integration

Winassist Verkstad – VW omläggning i beställningsmodulen

Volkswagen går nu över till eParts och detta kommer innebära en omläggning av beställningsmodulen för dig som har Volkswagen integration. Omläggningen kommer ske den 3-4 december 2022 och Volkswagen kommer att kommunicera mer om detta på sitt intranät.

Nedan ser ni de förändringar som kommer ske i programmet. 

1. Tidigare val i bockruta flyttas och blir ordertyp i dropdown ” Mälarbil/SDD (ZSOP) ”

VW omläggning
VW omläggning 2d

2. Hantering av restordertyp får en automatisk funktion via Volkswagen Part Logistik.

VW omläggning 3
VW omläggning 4