Winassist E-post

Förändringar i e-posthantering hos Office 365

Viktig info ang mail i Office365!

Microsoft kommer öka säkerheten kring e-post som skickas genom Office365 (Exchange online) så därför kan de ske en förändring från Oktober till December. Detta innebär att du måste göra åtgärd på ditt Microsoft konto eller uppdatera ditt Winassist Verkstad för att kunna fortsätta skicka mail genom systemet. Läs mer om Microsoft förslag: Här.
Vårt alternativ är koppling till Outlook. Läs mer: Här
.

Kontakta vår support för att bli uppdaterad. support@winassist.se

OBS! Fordon och Ekonomi kommer det finnas uppdateringar för inom kort.