driftstörning 1

Driftstörning – PPS Online och Reservdelstorget

DRIFTMEDDELANDE 2024-02-13

Tjänsten PPS är nu upp igen, det som kvarstår är viss tröghet i svaren från PPS. Vi jobbar vidare föra att lösa det.

Reservdelstorget är fortsatt nere men arbetas på att lösa och prognosen just nu är att den ska vara uppe igen under morgondagen.