Minihandscanner

Öka din lönsamhet av förbrukningsdelar med en mini handscanner kopplad till Winassist Verkstad.
På många verkstäder plockar teknikerna löpande bult, mutter, kabelskor, buntband, o-ringar från olika sortimentslådor. Många av dessa artiklar debiteras inte på arbetsordern. Vissa verkstäder låter detta ingå i förbrukningsmaterialpåslaget.
Vi kan erbjuda en smidig lösning som ökar Er lönsamhet. Går att använda antingen via Winassist Verkstadsprogrammet eller via Winassist Timeassist.

Minihandscannern

Handscannern som är trådlös med inbyggt minne för ca 150 artikelnummer bär teknikern med sig i byxlinningen och fästes med en utdragbar nyckelringshållare. Batteriet klarar ca 5 000 läsningar.
När teknikern hämtar bult, mutter, buntband, mm så scannar teknikern av streckkoden på artikeln. När teknikern är klar med arbetet på det aktuella fordonet och ska stämpla ut arbetsordern via Timeassist väljs fliken ”Artiklar på Ao” anger arbetsordernummer ansluter scannern och klickar på knappen ”Importera”. Reservdelarna läses nu in på arbetsordern. Teknikern avslutar med att klicka på ”Töm minnet” och på så sätt ar scannern tom tills nästa arbetsorder ska behandlas. När kundmottagaren öppnar arbetsordern visas de artiklar som teknikern läst in via Timeassist.

Kontakta oss gärna för mer information