GDPR

I nära nog 20 år har personuppgiftslagen PUL styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över.

Från och med 25 maj 2018 är det GDPR (General Data Protection Regulation) som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För myndigheter, företag och organisationer kan detta komma att betyda en hel del förändringar.

Vi kommer att kunna distribuera en ny version av Winassist i början av Juni och framåt.

Den innehåller funktioner för att ni ska kunna efterleva förordningen GDPR.

  • Möjlighet att skriva ut informationstext på Arbetsorder/kostnadsförslag/faktura/kvitton
  • Giltighetsdatum kostnadsförslag
  • Gallringsfunktion
  • Registerutdrag på enskild kund
  • Funktion ”Glöm bort mig”

Vårt råd är att gå till MRF hemsida som tillhandahåller mycket information kring GDPR.

Se introduktions film om GDPR

https://www.mrf.se/blog/2018/05/16/kolla-film-om-gdpr-har/

Gå till MRF:s verktygslåda för GDPR för att beställa ut information

https://www.mrf.se/blog/2018/05/02/mrfs-verktygslada-for-gdpr/