ASAP med kalenderbokning

Numera finns möjlighet att skicka en bokad tid genom ASAP

  • Passar inte förslagen tiden för kund kan tiden ändras till annan via SMS:et