ASAP med kalenderbokning

Numera finns möjlighet att skicka en bokad tid genom ASAP Passar inte förslagen tiden för kund kan tiden ändras till annan via SMS:et  

Tjekvik

Ha öppet 24-7 för nyckelinlämning, checka in bilen kvällen innan Slipp köa vid inlämning av nyckel Få signerad arbetsorder av kund