Kortterminal

Winassist Verkstad & Kassa har nu möjlighet att integrera med Yomani kortterminal. • Beloppet skickas från programmet till terminalen. Du behöver inte skriva in beloppet manuellt. • Ingen risk för felslagningar • Inget extra kvitto. Betalningsreferensen skrivs ut på kvittot du får från Winassist. • Snabbare hantering. Släng häftapparaten! Terminalen måste beställas via Winassist System. […]