ASAP med kalenderbokning

Numera finns möjlighet att skicka en bokad tid genom ASAP Passar inte förslagen tiden för kund kan tiden ändras till annan via SMS:et