GDPR

I nära nog 20 år har personuppgiftslagen PUL styrt hur och vem som får hantera personuppgifter. Nu är de dagarna över. Från och med 25 maj 2018 är det GDPR (General Data Protection Regulation) som slår fast reglerna för all form av behandling av information som direkt eller indirekt kan knytas till en person. För […]