TimeAssist

TimeAssist är ett tidstämplingssystem som ersätter den manuella stämpelklockan

Här sköter du enkelt administrationen kring närvaroregistrering, sjukfrånvaro, löneberäkningar och lönsamhetsuppföljning. Du tar enkelt fram lönsamhetsanalyser, resultatuppföljning per faktura eller under en period.

Tidredovisning av olika kategorier:

  • Garantier
  • Tekniker
  • Service

Närvaroredovisning för:

  • Debiterad tid
  • Använd tid
  • Spilltid